Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Loại văn bản
670-CV/TĐTN-PT 17/04/2019

V/v triển khai Cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn năm 2019”

Công Văn Tải về
86 -TB/TĐTN-TG 08/04/2019

THÔNG BÁO Tham gia cuộc thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến về biển đảo Việt Nam “BIỂN ĐẢO VIỆT NAM”

Thông báo Tải về
80-TB/TĐTN-BTG 11/03/2019

THÔNG BÁO về việc tổ chức các hoạt động cấp tỉnh kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019)

Thông báo Tải về
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 01/03/2019

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019) và Tháng Thanh niên năm 2019

Đề cương Tải về
131 -KH/TĐTN-TG 26/02/2019

KẾ HOẠCHTổ chức các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019)

Kế hoạch Tải về
128-KH/TĐTN-TCKT 20/02/2019

Mẫu Báo cáo kết quả Ngày đoàn viên 2019

Biểu mẫu Tải về
23-HD/TĐTN-TCKT 20/02/2019

Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn các cấp khối trực thuộc

Hướng dẫn Tải về
120 -KH/TĐTN-TG 28/12/2018

KẾ HOẠCHThực hiện Đề án tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định giai đoạn 2018 - 2022

Kế hoạch Tải về
21-HD/TĐTN-TG 20/02/2019

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019

Hướng dẫn Tải về
22 -HD/TĐTN-TG 20/02/2019

HƯỚNG DẪN Học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên thanh niên năm 2019

Hướng dẫn Tải về
130-KH/UBKT 20/02/2019

Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019

Kế hoạch Tải về
129-KH/TĐTN-TCKT 20/02/2019

Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn năm 2019

Kế hoạch Tải về
23-HD/TĐTN-TCKT 20/02/2019

Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn các cấp khối trực thuộc

Hướng dẫn Tải về
128-KH/TĐTN-TCKT 20/02/2019

Kế hoạch tổ chức \"Ngày đoàn viên\" 2019

Kế hoạch Tải về
127-KH/TĐTN-TCKT 20/02/2019

Kế hoạch củng cổ, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn năm 2019

Kế hoạch Tải về
125-KH/TĐTN-PT 19/02/2019

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2019

Kế hoạch Tải về
117 -KH/TĐTN-TTNTH 10/12/2018

Kế hoạch thực hiện Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phòng, chống đuối nước và tai nạn, thương tích ở trẻ em giai đoạn 2018 - 2022”

Kế hoạch Tải về
123-KH/TĐTN-TG 14/01/2019

KẾ HOẠCH Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ Bình Định nhớ lời Di chúc theo chân Bác” năm 2019

Kế hoạch Tải về
06Ctr/TĐTN/VP 08/01/2019

Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019

Chương trình Tải về
HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 28/12/2018

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 69 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỌC SINH, SINH VIÊN VÀ HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM (09/01/1950 - 09/01/2019)

Tài liệu Tải về
Trang 1 trên 25 1 2 3 25