Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Đề cương tuyên truyền 29/09/2020

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920 - 04/10/2020)

Tải về
Đề cương 25/09/2020

Đề cương tuyên truyền 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai

Tải về
Đề cương 21/08/2020

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020)

Tải về
Đề cương tuyên truyền 22/07/2020

Kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Tải về
Đề cương tuyên truyền 13/07/2020

70 năm ngày truyền thống Lực lượng Thanh niên xung phong (15/7/1950 - 15/7/2020)

Tải về
Đề cương tuyên truyền 10/07/2020

Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng

Tải về
Đề cương tuyên truyền 10/07/2020

Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh (25/7/1910 - 15/7/2020)

Tải về
Đề cương tuyên truyền 06/07/2020

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (10/7/1910 -10/7/2020)

Tải về
HD/TĐTN-TG 27/04/2020

Đề cương tuyên kỷ niệm 130 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tải về
Đề cương tuyên truyền 24/04/2020

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020)

Tải về
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 10/03/2020

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020) và Tháng Thanh niên năm 2020

Tải về
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 01/03/2019

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019) và Tháng Thanh niên năm 2019

Tải về
Đề cương 01/08/2018

Đề cương tuyên truyền 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Tải về
Đề cương 01/08/2018

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Tải về
Đề cương 31/05/2018

Đề cương tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai

Tải về
Đề cương 02/05/2018

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018)

Tải về
Đề cương 27/04/2018

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)

Tải về
Đề cương 12/03/2018

Đề cương tuyên truyền 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018) và Tháng Thanh niên năm 2018

Tải về
Đề cương 13/03/2017

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn

Tải về
Đề án 03/10/2016

Dự thảo đề án Về việc tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Tải về
Trang 1 trên 2 1 2