Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 01/03/2019

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019) và Tháng Thanh niên năm 2019

Tải về
Đề cương 01/08/2018

Đề cương tuyên truyền 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Tải về
Đề cương 01/08/2018

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Tải về
Đề cương 31/05/2018

Đề cương tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai

Tải về
Đề cương 02/05/2018

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018)

Tải về
Đề cương 27/04/2018

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)

Tải về
Đề cương 12/03/2018

Đề cương tuyên truyền 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018) và Tháng Thanh niên năm 2018

Tải về
Đề cương 13/03/2017

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn

Tải về
Đề án 03/10/2016

Dự thảo đề án Về việc tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Tải về
Đề cương 03/10/2016

Dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XII, nhiệm kỳ 2012 - 2017 tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Tải về
Gợi ý trả lời Cuộc thi tìm hiểu “50 năm - một chặng đường vẻ vang của Lữ đoàn 172”. 19/05/2016

Đề cương giáo dục truyền thống 172

Tải về
Đề cương 30/04/2016

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2016)

Tải về
Đề cương 09/04/2016

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 41 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016)

Tải về
Đề cương 06/03/2016

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tháng Thanh niên 2016

Tải về
Đề cương 07/07/2015

Đề cương tuyên truyền Kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII

Tải về
Đề cương 04/06/2015

Đề cương Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 - 01/7/2015)

Tải về
Thể lệ 24/05/2015

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm thành lập Lực lượng thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước (21/6/1965 - 21/6/2015) và 65 năm thành lập Lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2015)

Tải về
Đề cương 13/04/2015

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015)

Tải về
Đề cương 31/03/2015

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015)

Tải về
Đề cương 18/01/2015

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2015)

Tải về