Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Tài liệu 02/10/2020

Các bài học LLCT cho Đoàn viên

Tải về
Đề cương 25/09/2020

Đề cương tuyên truyền 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai

Tải về
Đề cương tuyên truyền 13/07/2020

70 năm ngày truyền thống Lực lượng Thanh niên xung phong (15/7/1950 - 15/7/2020)

Tải về
Đề cương tuyên truyền 10/07/2020

Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng

Tải về
4511 -CV/TWĐTN-BTG 30/03/2020

V/v hưởng ứng Giải báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc lần thứ 14, năm 2019-2020

Tải về
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 10/03/2020

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020) và Tháng Thanh niên năm 2020

Tải về
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 01/03/2019

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019) và Tháng Thanh niên năm 2019

Tải về
Tài liệu 05/07/2018

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Tải về
Điều lệ 13/12/2017

Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông qua ngày 13/12/2017)

Tải về
Đề cương 12/03/2018

Đề cương tuyên truyền 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018) và Tháng Thanh niên năm 2018

Tải về
Tài liệu 15/01/2018

Tài liệu Hội nghị quán triệt Nghị quyết

Tải về
Tài liệu 29/10/2017

Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Tải về
84 -HD/TWĐTN-VP 23/02/2017

Hướng dẫn Thảo luận, góp ý xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI tại đại hội Đoàn cấp cơ sở

Tải về
Đề cương 02/03/2017

Đề cương tuyên truyền 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tháng Thanh niên 2017

Tải về
Thể lệ 07/02/2017

Thể lệ Cuộc thi sáng tác bài hát (ca khúc) cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI (Nhiệm kỳ 2017 - 2022)

Tải về
Thể lệ 07/02/2017

Thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI (Nhiệm kỳ 2017 - 2022)

Tải về
Tài liệu 17/03/2016

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 3/2016

Tải về
Tài liệu 17/01/2016

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 1,2/2016

Tải về
Đề cương 06/03/2016

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tháng Thanh niên 2016

Tải về
Báo cáo 17/12/2015

Kết quả thực hiện Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

Tải về
Trang 1 trên 2 1 2