Tên / Số / ký hiệu : Quy chế
Về việc / trích yếu

Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Bình Định khóa XIV

Ngày ban hành 23/12/2022
Loại văn bản
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Tỉnh đoàn Bình Định
Tải về máy