Tên / Số / ký hiệu : Chương trình hành động
Về việc / trích yếu

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV

Ngày ban hành 23/12/2022
Loại văn bản
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Tỉnh đoàn Bình Định
Tải về máy