Tên / Số / ký hiệu : Kế hoạch
Về việc / trích yếu

Kế hoạch Thi tuyển công chức cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh

Ngày ban hành 09/05/2023
Loại văn bản
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy