Tên / Số / ký hiệu : Nghị quyết
Về việc / trích yếu

Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XIV

Ngày ban hành 18/06/2023
Loại văn bản
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy