Tên / Số / ký hiệu : Quyết định
Về việc / trích yếu

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày ban hành 20/07/2023
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị / phòng ban Văn phòng
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Tỉnh đoàn Bình Định
Tải về máy