Tên / Số / ký hiệu : Quy chế
Về việc / trích yếu

Dự thảo Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2022-2027 sửa đổi, bổ sung

Ngày ban hành 04/07/2024
Loại văn bản
Đơn vị / phòng ban Văn phòng
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Tỉnh đoàn Bình Định
Tải về máy