Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Đề cương tuyên truyền 23/12/2020

75 năm kỳ Tổng tuyển cử đầu tiên

Tải về
Đề cương tuyên truyền 11/12/2020

Đại hội tài năng trẻ Việt Nam lần thứ III

Tải về
Đề cương tuyên truyền 23/11/2020

Đề cương tuyên truyền 200 năm ngày sinh Ăng-ghen

Tải về
Đề cương tuyên truyền 02/11/2020

Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh (01/12/1920 - 01/12/2020).

Tải về
Đề cương tuyên truyền 02/11/2020

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020).

Tải về
Đề cương tuyên truyền 29/09/2020

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920 - 04/10/2020)

Tải về
Đề cương 25/09/2020

Đề cương tuyên truyền 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai

Tải về
Đề cương 21/08/2020

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020)

Tải về
Đề cương tuyên truyền 22/07/2020

Kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Tải về
Đề cương tuyên truyền 13/07/2020

70 năm ngày truyền thống Lực lượng Thanh niên xung phong (15/7/1950 - 15/7/2020)

Tải về
Đề cương tuyên truyền 10/07/2020

Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng

Tải về
Đề cương tuyên truyền 10/07/2020

Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh (25/7/1910 - 15/7/2020)

Tải về
Đề cương tuyên truyền 06/07/2020

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (10/7/1910 -10/7/2020)

Tải về
HD/TĐTN-TG 27/04/2020

Đề cương tuyên kỷ niệm 130 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tải về
Đề cương tuyên truyền 24/04/2020

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020)

Tải về
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 10/03/2020

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020) và Tháng Thanh niên năm 2020

Tải về
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 01/03/2019

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019) và Tháng Thanh niên năm 2019

Tải về
Đề cương 01/08/2018

Đề cương tuyên truyền 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Tải về
Đề cương 01/08/2018

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Tải về
Đề cương 31/05/2018

Đề cương tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai

Tải về
Trang 1 trên 2 1 2