Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Chương trình 23/12/2022

Chương trình làm việc của Ban chấp hành Tỉnh đoàn Bình Định khóa XIV

Tải về
12-CTr/TĐTN-VP 24/01/2022

CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định năm 2022

Tải về
01-CTr/UBH 28/01/2022

CHƯƠNG TRÌNH Công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Bình Định năm 2022

Tải về
09-CTr/TĐTN-VP 19/01/2021

CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định năm 2021

Tải về
Chương trình 08/09/2020

Chương trình công tác Đội 2020 - 2021

Tải về
CTHĐ/UBH 25/12/2019

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Tải về
Chương trình 09/10/2019

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT Ngày hội “Tôi yêu tổ quốc tôi” kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2019)

Tải về
06Ctr/TĐTN/VP 08/01/2019

Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019

Tải về
01 - CTr/HĐĐ 28/08/2018

Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019

Tải về
01 CTr/TĐTN-VP 16/01/2018

CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018

Tải về
06-CTr/HĐĐ 24/08/2017

Chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 - 2018

Tải về
13-CTr/TĐTN-TNTH 23/08/2017

Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2017 - 2018

Tải về
02-CTr/HSV-BĐ 24/08/2017

Chương trình Công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2017 - 2018

Tải về
12-CTr/TĐTN-VP 12/01/2017

Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017

Tải về
01 CTr/HSV-BĐ 30/08/2016

Chương trình Công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2016 - 2017

Tải về
11-CTr/TĐTN-TNTH 30/08/2016

Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2016 – 2017

Tải về
05-CTr/HĐĐ 18/08/2016

Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016 - 2017

Tải về
10 CTr/TĐTN-TG 27/08/2016

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Tải về
04 CT/UBH 20/01/2016

Chương trình Công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Bình Định năm 2016

Tải về
09-CTr/TĐTN-VP 17/01/2016

Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016

Tải về
Trang 1 trên 2 1 2