Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Thể lệ 26/06/2021

Thể lệ cuộc thi ảnh “Sắc xanh tình nguyện

Tải về
Thể lệ 15/04/2021

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

Tải về
Thể lệ 16/12/2020

Cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên tỉnh Bình Định giai đoạn 1930 - 2015”

Tải về
28-HD/TĐTN-PT 28/08/2020

Quy chế giải thưởng Quả cầu vàng

Tải về
28-HD/TĐTN-PT 28/08/2020

Quy chế giải thưởng Quả cầu vàng

Tải về
Thể lệ 30/07/2020

CUỘC THI KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2020

Tải về
01-HD/UBH 09/06/2020

THỂ LỆ HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XI (2020 – 2021)

Tải về
1199CV/TĐTN-TG 07/04/2020

Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”

Tải về
Thể lệ 09/10/2019

THỂ LỆ Các môn thi đấu ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2019

Tải về
05 /TL-MTTW-BTT 06/06/2019

Thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIV, năm 2019-2020

Tải về
TL-ĐTN-PT 24/11/2018

THỂ LỆ HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XI (2018 – 2019)

Tải về
Quy chế 27/07/2018

Quy chế giải thưởng Khoa học công nghệ thanh niên Quả cầu vàng

Tải về
Thể lệ 15/07/2018

Thể lệ Cuộc thi “Video, Clip tuyên truyền về xây dựng nếp sống văn hóa trong thanh niên nông thôn”

Tải về
Thể lệ 25/06/2018

Thể lệ Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc tình nguyện” năm 2018

Tải về
Thể lệ 29/05/2018

Thể lệ cuộc thi Báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020

Tải về
Thể lệ 21/05/2018

Thể lệ Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ I”

Tải về
Thể lệ 24/04/2018

Thể lệ Cuộc vận động sáng tác ca khúc kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2018)

Tải về
Thể lệ 01/05/2018

Thể lệ cuộc thi và triển lãm ảnh “Môi trường và đa dạng sinh học” năm 2018

Tải về
Thể lệ 26/04/2018

Thể lệ Cuộc thi “Ảnh đẹp du lịch Bình Định” năm 2018

Tải về
Thể lệ 06/04/2018

Thể lệ giải thưởng Sáng tạo xanh năm 2018

Tải về
Trang 1 trên 3 1 2 3