Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
32-KH/HSV-BĐ 18/04/2022

KẾ HOẠCH Tổ chức Ngày hội Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc năm 2022

Tải về
Thể lệ 15/04/2022

THỂ LỆ Hội thi Thủ lĩnh sinh viên Bình Định lần IV, năm 2022

Tải về
31-KH/HSV-BĐ 15/04/2022

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi Thủ lĩnh sinh viên Bình Định lần thứ IV, năm 2022

Tải về
Kế hoạch số 32KH/HSV-BĐ 30/09/2017

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống Học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018)

Tải về
02-CTr/HSV-BĐ 24/08/2017

Chương trình Công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2017 - 2018

Tải về
23-KH/HSV-BĐ 30/10/2016

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2017)

Tải về
01 CTr/HSV-BĐ 30/08/2016

Chương trình Công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2016 - 2017

Tải về
Công văn 06/03/2016

Triển khai Hội thi Thủ lĩnh Sinh viên toàn quốc lần thứ nhất - năm 2016

Tải về
04-KH/HSV-BĐ 29/10/2015

Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2016)

Tải về
03-TB/HSV-BĐ 22/12/2015

Về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2016)

Tải về
01CTr/HSV-BĐ 27/08/2015

Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2015 - 2016

Tải về
Chương trình 11/12/2014

Chương trình + Điều lệ + Lịch thi đấu ngày 9/1

Tải về