Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Dự thảo 01/01/2022

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI trình tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (dự thảo lần 3 – trình Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 19)

Tải về
Thể lệ 19/08/2021

Cuộc thi thiết kế sản phẩm truyền thông và thi trắc nghiệm trực tuyến \"60 năm - Huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển\"

Tải về
Thể lệ 26/08/2021

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

Tải về
Thể lệ 26/06/2021

Thể lệ cuộc thi ảnh “Sắc xanh tình nguyện

Tải về
380-KH/TWĐTN-BTG 29/04/2021

Kế hoạch tổ chức Giải báo chí toàn quốc về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021

Tải về
Đề cương tuyên truyền 11/12/2020

Đại hội tài năng trẻ Việt Nam lần thứ III

Tải về
Tài liệu 02/10/2020

Các bài học LLCT cho Đoàn viên

Tải về
Đề cương 25/09/2020

Đề cương tuyên truyền 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai

Tải về
Đề cương tuyên truyền 13/07/2020

70 năm ngày truyền thống Lực lượng Thanh niên xung phong (15/7/1950 - 15/7/2020)

Tải về
Đề cương tuyên truyền 10/07/2020

Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng

Tải về
4511 -CV/TWĐTN-BTG 30/03/2020

V/v hưởng ứng Giải báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc lần thứ 14, năm 2019-2020

Tải về
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 10/03/2020

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020) và Tháng Thanh niên năm 2020

Tải về
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 01/03/2019

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019) và Tháng Thanh niên năm 2019

Tải về
Tài liệu 05/07/2018

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Tải về
Điều lệ 13/12/2017

Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông qua ngày 13/12/2017)

Tải về
Đề cương 12/03/2018

Đề cương tuyên truyền 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018) và Tháng Thanh niên năm 2018

Tải về
Tài liệu 15/01/2018

Tài liệu Hội nghị quán triệt Nghị quyết

Tải về
Tài liệu 29/10/2017

Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Tải về
84 -HD/TWĐTN-VP 23/02/2017

Hướng dẫn Thảo luận, góp ý xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI tại đại hội Đoàn cấp cơ sở

Tải về
Đề cương 02/03/2017

Đề cương tuyên truyền 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tháng Thanh niên 2017

Tải về
Trang 1 trên 2 1 2