Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
27 -HD/TĐTN-TG 07/05/2019

HƯỚNG DẪN Thành lập và tổ chức hoạt động Câu lạc bộ Lý luận trẻ trong các cấp bộ Đoàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2019 - 2022

Tải về
28-HD/TĐTN-PT 13/05/2019

HƯỚNG DẪN Về việc thực hiện Cuộc vận động “Thanh niên Bình Định tham gia xây dựng văn minh đô thị” năm 2019

Tải về
23-HD/TĐTN-TCKT 20/02/2019

Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn các cấp khối trực thuộc

Tải về
21-HD/TĐTN-TG 20/02/2019

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019

Tải về
22 -HD/TĐTN-TG 20/02/2019

HƯỚNG DẪN Học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên thanh niên năm 2019

Tải về
23-HD/TĐTN-TCKT 20/02/2019

Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn các cấp khối trực thuộc

Tải về
08-HD/HĐĐ 29/11/2018

HƯỚNG DẪN Bảng điểm xét phân loại Hội đồng Đội các huyện, thị, thành phố năm học 2018 - 2019

Tải về
06-HD/HĐĐ 26/11/2018

HƯỚNG DẪN Triển khai phong trào “Vì bạn”

Tải về
07-HD/HĐĐ 27/11/2018

HƯỚNG DẪN Tổ chức phong trào Tuần lễ “Lì xì heo đất trao góc học tập giúp bạn học tốt” lần thứ V, năm 2019

Tải về
10-HD/TĐTN-TCKT 30/07/2018

Hướng dẫn Thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên tỉnh Bình Định giai đoạn 2018 - 2022

Tải về
07-HD/TĐTN-TCKT 30/03/2018

Hướng dẫn Đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc năm 2018

Tải về
27 -HD/HĐĐ 01/01/2018

HƯỚNG DẪN Tổ chức phong trào Tuần lễ “Lì xì heo đất trao góc học tập giúp bạn học tốt” lần thứ IV, năm học 2017 - 2018

Tải về
04 -HD/TĐTN-TG 01/01/2018

HƯỚNG DẪN Học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên năm 2018

Tải về
84 -HD/TWĐTN-VP 23/02/2017

Hướng dẫn Thảo luận, góp ý xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI tại đại hội Đoàn cấp cơ sở

Tải về
07-HD/UBH 23/04/2017

Hướng dẫn Một số nội dung trọng tâm công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo năm 2017

Tải về
06 HD/UBH 12/04/2017

Hướng dẫn Đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2014 - 2019

Tải về
77-HD/TĐTN-TG 11/04/2017

Hướng dẫn Học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên

Tải về
77 -HD/TĐTN-PT 06/04/2017

Hướng dẫn Triển khai thực hiện công trình thanh niên

Tải về
Hướng dẫn 14/03/2017

Hướng dẫn Các thao tác Like/Follow (Thích/Theo dõi) Trang thông tin tuyên truyền “Tin tức Bình Định” trên mạng xã hội Facebook

Tải về
76-HD/TĐTN-PT 05/03/2017

Hướng dẫn Về việc thực hiện Cuộc vận động “Thanh niên Bình Định tham gia xây dựng văn minh đô thị” năm 2017

Tải về
Trang 1 trên 3 1 2 3