Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Tài liệu 01/09/2022

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 9

Tải về
Tài liệu 29/06/2022

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 7

Tải về
Tài liệu 02/06/2022

Tài liệu Sinh hoạt Chi đoàn Tháng 6

Tải về
Tài liệu 02/06/2022

Công tác tổ chức xây dựng Đoàn - Cấp xã

Tải về
Tài liệu tư vấn 06/05/2022

Tài liệu tư vấn quy trình và điều kiện phỏng vấn - học tập - làm việc

Tải về
Tài liệu 18/10/2021

Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Tải về
Tài liệu 18/10/2021

Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” - Phần thứ hai

Tải về
Tài liệu 18/10/2021

Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” - Phần thứ nhất

Tải về
Tài liệu 24/01/2021

ĐỀ CƯƠNG Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc

Tải về
Phụ lục 24/01/2022

PHỤ LỤC Các hoạt động cấp tỉnh năm 202

Tải về
Tài liệu 06/01/2022

Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn Tháng 01/2022

Tải về
Tài liệu 03/02/2022

Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn Tháng 02/2022

Tải về
Tài liệu 01/03/2022

Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn Tháng 03/2022

Tải về
Tài liệu 01/04/2022

Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn Tháng 04/2022

Tải về
Tài liệu 02/05/2022

Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn Tháng 05/2022

Tải về
Tài liệu 11/01/2022

(Dự thảo) ĐỀ ÁN Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định khóa XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Tải về
Tài liệu 11/01/2022

(Dự thảo) ĐỀ ÁN Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Bình Định khóa XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Tải về
Tài liệu 11/01/2022

(Dự thảo) CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định năm 2022

Tải về
Tài liệu 11/01/2022

(Dự thảo) BÁO CÁO chính trị của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XIII trình tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XIV

Tải về
Tài liệu 11/01/2022

(Dự thảo) BÁO CÁO Kết quả công tác và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định năm 2021

Tải về
Trang 1 trên 8 1 2 3 8