Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Tài liệu 15/06/2021

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 6/2021

Tải về
Tài liệu 10/06/2021

Một số sản phẩm OCOP của tỉnh Bình Định

Tải về
Tài liệu 02/06/2021

Tài liệu tuyên truyền 110 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước

Tải về
Tài liệu 04/05/2021

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 5/2021

Tải về
Tài liệu 05/04/2021

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 4/2021

Tải về
Tài liệu 08/03/2021

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 3/2021

Tải về
Tài liệu 01/02/2021

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 2/2021

Tải về
Phụ lục 17/01/2021

Các hoạt động trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định năm 2021

Tải về
Quy chế 15/01/2021

Quy chế (sửa đổi, bổ sung) thi đua, khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Tải về
Tài liệu 15/01/2021

Tài liệu họp Ban Chấp hành

Tải về
-CTr/UBH (Dự thảo) 11/01/2021

CHƯƠNG TRÌNH Công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Bình Định năm 2021

Tải về
Báo cáo 11/01/2021

Báo cáo và chương trình công tác Hội

Tải về
Tài liệu 11/01/2021

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 01/2021

Tải về
Tài liệu 11/11/2020

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 11

Tải về
Dự thảo 29/10/2020

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Tải về
Tài liệu 06/10/2020

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn - tháng 10/2020

Tải về
Tài liệu 02/10/2020

Các bài học LLCT cho Đoàn viên

Tải về
Tài liệu 07/09/2020

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn - tháng 9/2020

Tải về
Tài liệu 15/07/2020

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn - Tháng 7/2020

Tải về
Tài liệu 12/06/2020

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn - Tháng 6/2020

Tải về
Trang 1 trên 7 1 2 3 7