Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Báo cáo 28/07/2021

Kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Bình Định 6 tháng đầu năm 2021

Tải về
Báo cáo 29/09/2020

Báo cáo Chính trị Đại hội XX

Tải về
Báo cáo 05/08/2020

Tài liệu sơ kết Công tác Đoàn, Hội năm 2020

Tải về
Báo cáo 05/08/2020

Tài liệu Sơ kết công tác Đoàn, Hội năm 2020

Tải về
BC/UBH 14/07/2019

BÁO CÁO Kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Bình Định 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

Tải về
Báo cáo 15/11/2018

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XII trình tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XIII

Tải về
658-BC/TĐTN-PT 23/08/2017

Báo cáo Về triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2017

Tải về
Dự thảo 31/12/2016

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XII trình tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XIII

Tải về
430 -BC/TĐTN-PT 02/02/2016

Hoạt động tặng quà “Xuân yêu thương” 2016

Tải về
416-BC/TĐTN-PT 30/12/2015

Tổng kết Cuộc vận động “Tuổi trẻ Bình Định chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2015

Tải về
416 - BC/TĐTN-PT 30/12/2015

Tổng kết Cuộc vận động “Tuổi trẻ Bình Định chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2015

Tải về
Báo cáo 17/12/2015

Kết quả thực hiện Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

Tải về
352-BC/TĐTN-TNTH 26/08/2015

Báo cáo Kết quả công tác phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh đoàn năm học 2014 - 2015

Tải về
353-BC/TĐTN-TNTH 26/08/2015

Báo cáo Tổng kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trường học năm học 2014 - 2015

Tải về
Mẫu báo cáo 27/07/2015

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị xét trao giải thưởng “cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc

Tải về
Số: 13 BC/UBH 07/06/2015

Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Bình Định 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015

Tải về
310 BC/TĐTN-VP 03/06/2015

Báo cáo Kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh 6 tháng đầu năm 2015

Tải về
Tài liệu Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ 9 02/07/2015

Dự thảo báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ

Tải về
258 -BC/TĐTN-VP 18/11/2014

Báo cáo Kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định năm 2014

Tải về