Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Tài liệu 11/05/2021

Tài liệu hội nghị Ban Chấp hành

Tải về
Phụ lục 17/01/2021

Các hoạt động trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định năm 2021

Tải về
Quy chế 15/01/2021

Quy chế (sửa đổi, bổ sung) thi đua, khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Tải về
Tài liệu 15/01/2021

Tài liệu họp Ban Chấp hành

Tải về
Báo cáo 29/09/2020

Báo cáo Chính trị Đại hội XX

Tải về
Báo cáo 05/08/2020

Tài liệu sơ kết Công tác Đoàn, Hội năm 2020

Tải về
CTr/TĐTN-VP 20/12/2019

Tài liệu Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6 Tỉnh đoàn

Tải về
06Ctr/TĐTN/VP 08/01/2019

Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019

Tải về
01 CTr/TĐTN-VP 16/01/2018

CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018

Tải về
12-CTr/TĐTN-VP 12/01/2017

Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017

Tải về
74 -TTTT/TĐTN-VP 28/12/2016

THÔNG TRI Về việc triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ 15, nhiệm kỳ 2012 - 2017

Tải về
69-TTTT/TĐTN-VP 02/10/2016

Thông tri triệu tập đại biểu dự Hội nghị BCH Tỉnh đoàn lần thứ 14, nhiệm kỳ 2012 - 2017

Tải về
Tài liệu 10/07/2016

Tài liệu Hội nghị BCH Tỉnh đoàn lần thứ 13

Tải về
184 - TB/TĐTN-VP 01/03/2016

Về các nội dung tham gia Hội trại "Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh" kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tải về
09-CTr/TĐTN-VP 17/01/2016

Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016

Tải về
43 - TTTT/TĐTN-VP 01/10/2015

Thông tri Về việc triệu tập đại biểu dự hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ 10, nhiệm kỳ 2012 - 2017

Tải về
Taì liệu 03/07/2015

Tài liệu Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ 9

Tải về
310 BC/TĐTN-VP 03/06/2015

Báo cáo Kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh 6 tháng đầu năm 2015

Tải về
Tài liệu Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ 9 02/07/2015

Dự thảo báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ

Tải về
39 -TTTT/TĐTN-VP 01/07/2015

Thông tri Về việc triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ 9

Tải về
Trang 1 trên 2 1 2