Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Tài liệu 06/10/2020

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn - tháng 10/2020

Tải về
Tài liệu 07/09/2020

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn - tháng 9/2020

Tải về
Tài liệu 11/08/2020

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn - Tháng 8/2020

Tải về
Tài liệu 15/07/2020

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn - Tháng 7/2020

Tải về
Tài liệu 12/06/2020

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn - Tháng 6/2020

Tải về
Tài liệu 08/05/2020

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn - Tháng 5/2020

Tải về
128-KH/TĐTN-TCKT 20/02/2019

Mẫu Báo cáo kết quả Ngày đoàn viên 2019

Tải về
23-HD/TĐTN-TCKT 20/02/2019

Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn các cấp khối trực thuộc

Tải về
130-KH/UBKT 20/02/2019

Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019

Tải về
129-KH/TĐTN-TCKT 20/02/2019

Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn năm 2019

Tải về
23-HD/TĐTN-TCKT 20/02/2019

Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn các cấp khối trực thuộc

Tải về
128-KH/TĐTN-TCKT 20/02/2019

Kế hoạch tổ chức \"Ngày đoàn viên\" 2019

Tải về
127-KH/TĐTN-TCKT 20/02/2019

Kế hoạch củng cổ, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn năm 2019

Tải về
57-TB/TĐTN-TCKT 01/11/2018

Danh mục Tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định năm 2018

Tải về
47- TB/TĐTN-TCKT 10/09/2018

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TẠI TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NHI TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2018

Tải về
TL-ĐTN-TCKT 10/08/2018

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn

Tải về
89-KH/TĐTN-TCKT 23/07/2018

KẾ HOẠCH Về việc triển khai đoàn cơ sở “3 chủ động”, giai đoạn 2018 - 2022

Tải về
88-KH/TĐTN-TCKT 28/07/2018

Kế hoạch Thực hiện quy định học tập lý luận chính trị đối với cán bộ đoàn giai đoạn 2018 - 2022

Tải về
Tài liệu 17/07/2018

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn - Tháng 7/2018

Tải về
Tài liệu 07/05/2018

Tài liệu Sinh hoạt chi đoàn Tháng 5/2018

Tải về
Trang 1 trên 3 1 2 3