Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Tài liệu 15/06/2021

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 6/2021

Tải về
Tài liệu 04/05/2021

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 5/2021

Tải về
Tài liệu 05/04/2021

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 4/2021

Tải về
Tài liệu 08/03/2021

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 3/2021

Tải về
Tài liệu 01/02/2021

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 2/2021

Tải về
Tài liệu 11/01/2021

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 01/2021

Tải về
Tài liệu 11/11/2020

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 11

Tải về
Tài liệu 06/10/2020

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn - tháng 10/2020

Tải về
Tài liệu 07/09/2020

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn - tháng 9/2020

Tải về
Tài liệu 11/08/2020

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn - Tháng 8/2020

Tải về
Tài liệu 15/07/2020

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn - Tháng 7/2020

Tải về
Tài liệu 12/06/2020

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn - Tháng 6/2020

Tải về
Tài liệu 08/05/2020

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn - Tháng 5/2020

Tải về
128-KH/TĐTN-TCKT 20/02/2019

Mẫu Báo cáo kết quả Ngày đoàn viên 2019

Tải về
23-HD/TĐTN-TCKT 20/02/2019

Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn các cấp khối trực thuộc

Tải về
130-KH/UBKT 20/02/2019

Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019

Tải về
129-KH/TĐTN-TCKT 20/02/2019

Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn năm 2019

Tải về
23-HD/TĐTN-TCKT 20/02/2019

Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn các cấp khối trực thuộc

Tải về
128-KH/TĐTN-TCKT 20/02/2019

Kế hoạch tổ chức \"Ngày đoàn viên\" 2019

Tải về
127-KH/TĐTN-TCKT 20/02/2019

Kế hoạch củng cổ, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn năm 2019

Tải về
Trang 1 trên 3 1 2 3