Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Quy chế 20/07/2023

Dự thảo Quy chế Thi đua - Khen thưởng nhiệm kỳ 2022-2027

Tải về
Quyết định 20/07/2023

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng nhiệm kỳ 2022-2027

Tải về
Báo cáo 20/07/2023

Báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào TTN tỉnh 6 tháng đầu năm 2023

Tải về
HD: /TĐTN-TCKT 07/03/2023

DỰ THẢO BỘ TIÊU CHÍ 2023

Tải về
Chương trình hành động 23/12/2022

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV

Tải về
Quyết định 23/12/2022

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Bình Định khóa XIV

Tải về
Chương trình 23/12/2022

Chương trình làm việc của Ban chấp hành Tỉnh đoàn Bình Định khóa XIV

Tải về
Quyết định 23/12/2022

Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn Bình Định khóa XIV

Tải về
Đề án 23/12/2022

Đề án Thành lập Hội đồng Đội TNTP Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định khóa XIV

Tải về
Quy chế 23/12/2022

Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Bình Định khóa XIV

Tải về
Quy chế 23/12/2022

Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn Bình Định khóa XIV

Tải về
07-KH/TĐTN-TG 20/10/2022

KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi thiết kế khung hình đại diện, ảnh bìa tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Tải về
Tài liệu 28/09/2022

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 10

Tải về
Tài liệu 01/09/2022

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 9

Tải về
549-KH/TĐTN-PT 08/09/2022

Kế hoạch Tổ chức Chiến dịch “Thanh niên Bình Định xung kích mùa bão, lũ” năm 2022

Tải về
BC/TĐTN 08/08/2022

(Dự thảo) BÁO CÁO Kết quả thực hiện các Đề án nhiệm kỳ 2017 - 2022

Tải về
Tài liệu 27/07/2022

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 8

Tải về
Tài liệu 29/06/2022

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 7

Tải về
Dự thảo 10/06/2022

(Dự thảo lần thứ 3) BÁO CÁO CHÍNH TRỊ Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Tải về
Tài liệu 02/06/2022

Tài liệu Sinh hoạt Chi đoàn Tháng 6

Tải về
Trang 1 trên 19 1 2 3 19