Hội đồng Đội huyện Phù Mỹ: Tổ chức kiểm tra công tác Đội và phong trào thiếu nhi huyện Phù Mỹ năm học 2018 – 2019

Hoạt động Đội

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 – 2019, từ ngày ngày 15 – 25/4/2019, Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo đã thành lập 03 tổ kiểm tra. Các tổ kiểm tra đã tiến hành kiểm tra công tác Đội và phong trào thiếu nhi tại 46 liên đội trong toàn huyện. Nội dung kiểm tra bao gồm việc thực hiện Nghi lễ, nghi thức của đội viên, các bài múa hát tập thể, dân vũ; hệ thống sổ sách của Liên đội, Chi đội; việc thực hiện các nội dung trong Chương trình công tác đầu năm 2018 – 2019.

Một số hình ảnh hoạt động

Căn cứ vào hoạt động kiểm tra trực tiếp, chương trình công tác đề ra đầu năm và kết quả hoạt động của liên đội, các tổ kiểm tra đã có kết luận ưu, khuyết điểm cụ thể về công tác Đội và phong trào thiếu nhi của từng Liên đội. Về ưu điểm, các Liên đội đã triển khai tốt kế hoạch hoạt động năm học do Hội đồng Đội huyện đề ra; Hoạt động của Liên đội nhận được sự quan tâm của Ban Giám hiệu nhà trường; các đồng chí GV – TPT Đội nhiệt tình, trách nhiệm cao; học sinh chăm ngoan, ý thức đạo đức tốt; hệ thống sổ sách của Liên đội cơ bản được trang bị đầy đủ, rõ ràng; các hoạt động ngoài giờ lên lớp, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc và giáo dục thiếu nhi thực hiện tốt; một số hoạt động triển khai có hiệu quả như: phong trào “Kế hoạch nhỏ”, phong trào “ Lì xì heo đất giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn”; “Ngày hội đọc sách”, ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên đoàn”… Bên cạnh đó, các Liên đội cũng tồn tại một số hạn chế như: một số loại sổ sách còn sơ sài, cơ sở vật chất phục vụ công tác Đội còn thiếu dẫn đến những khó khăn khi hoạt động,…

Qua kiểm tra, đã đánh giá kết quả triển khai thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi, việc thực hiện các chỉ tiêu thi đua năm học 2018 – 2019; chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế; phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả để nhân rộng; đồng thời định hướng một số nội dung giải pháp giúp Liên đội tiếp tục triển khai tốt nội dung công tác Đội trong những năm học tiếp theo.

Hồng Liễu

Trả lời