An Lão: Phối hợp tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn cơ sở năm 2023

Sáng ngày 24/7/2023, Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn cơ sở năm 2023 cho 42 cán bộ cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện.  Lớp bồi dưỡng diễn ra trong […]

Chi tiết

Tuy Phước: Triển khai học tập 04 bài học lý luận Chính trị cho cán bộ, đoàn viên thanh niên

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, ngày 18/10/2021, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức Hội nghị học tập 04 bài lý luận chính trị cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Tại hội nghị, đồng chí Man Sơn Anh – Ủy viên Ban Thường […]

Chi tiết

BỘ INFOGRAPHICS 4 BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN

Ngày 24.02.2020, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 230-KH/TWĐTN-BTG  về việc triển khai học tập các bài lý luận chính trị dành cho đoàn viên. Theo đó, đoàn viên sẽ nghiên cứu 4 bài lý luận chính trị, cụ thể như: Bài 1. Chủ nghĩa Mác […]

Chi tiết

Đoàn trường THPT Trần Cao Vân mở lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đoàn

Đoàn trường THPT Trần Cao Vân đã mở 5 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đoàn cho hơn 250 học sinh. Tham dự lớp bồi dưỡng, các thanh niên ưu tú được học 03 bài học: “Một số vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam”, “Một số vấn đề về Đoàn […]

Chi tiết

Đoàn trường THPT Nguyễn Thái Học tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng Đoàn

Nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước và đạo đức, lối sống cho thanh niên, học sinh ưu tú, có lý tưởng và nguyện vọng đứng vào hàng ngũ của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Chiều ngày 24/10/2019, Đoàn trường THPT Nguyễn Thái […]

Chi tiết