KỶ NIỆM 62 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ÐỘI BIÊN PHÒNG (3.3.1959 – 3.3.2021) VÀ 32 NĂM NGÀY BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN (3.3.1989 – 3.3.2021)

Những năm qua, BÐBP tỉnh đã hoàn thành tốt vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Nhân kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống BÐBP và 32 năm Ngày Biên phòng toàn dân, đại tá Lương Ngọc Chinh, Chỉ huy trưởng […]

Chi tiết

Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 91 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/2/2021), hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái của […]

Chi tiết

Bước ngoặt lịch sử trong đấu tranh giải phóng dân tộc

Ðồng chí Nguyễn Ái Quốc về nước vào mùa xuân năm 1941 đã đáp ứng yêu cầu khách quan của phong trào cách mạng trong nước. Người cùng với Trung ương Ðảng hoàn chỉnh sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng Việt Nam và phát triển đường lối cách mạng giải phóng dân […]

Chi tiết

Ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội Sinh viên Việt Nam nhân Kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2021)

Hội Sinh viên Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội của sinh viên Việt Nam. Thông qua các hoạt động của mình, Hội Sinh viên đã và đang góp phần giáo dục, bồi dưỡng để hình thành lớp học sinh, sinh viên mới “vừa hồng, vừa chuyên”: có lý tưởng, bản lĩnh […]

Chi tiết

74 năm “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến”: Bản hùng ca bất diệt

Hàng năm, cứ đến ngày 19.12, “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh lại vang lên. Bản hùng ca bất diệt này, dù hết sức cô đọng, ngắn gọn nhưng chứa đựng bao thông điệp sâu sắc, đanh thép và còn nguyên giá trị, nóng hổi tính thời sự […]

Chi tiết

Kỷ niệm 103 năm Cách mạng Tháng 10 Nga

Hôm nay, ngày 7 tháng 11, nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới kỷ niệm 103 năm Cách mạng Tháng Mười (1/11/1917-7/11/2020). Cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga do V.I.Lênin và Đảng Bôn-sê-vích Nga lãnh đạo đã giành thắng lợi, lập nên nhà nước XHCN đầu tiên trên thế giới, là một trong những […]

Chi tiết

Tuổi trẻ Bình Định chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh: Hội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2020

Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 12/10/2020, tại hội trường Trung tâm Chính trị thị xã An Nhơn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức […]

Chi tiết

XÂY DỰNG ĐẢNG – VẤN ĐỀ THEN CHỐT TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Đại hội XIII của Đảng sẽ tổng kết hơn 90 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nhất là trong công cuộc đổi mới, với những thành công, kinh nghiệm về xây dựng Đảng. Trước yêu cầu mới hiện nay, cần phải tiếp tục làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn […]

Chi tiết

“Xây lầu thắng lợi trên nền Nhân dân”

Năm nào cũng thế, đến ngày Tết Ðộc lập, lòng người lại bồi hồi xúc động khi nghĩ về thời khắc khai sinh của đất nước. Và, thêm một lần thấm thía sức mạnh của toàn dân tộc giữa hoàn cảnh muôn vàn khó khăn, thử thách. Chỉ trong hơn một tuần lễ (ngày 23 […]

Chi tiết