An Lão: Phối hợp tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn cơ sở năm 2023

Sáng ngày 24/7/2023, Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn cơ sở năm 2023 cho 42 cán bộ cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện.  Lớp bồi dưỡng diễn ra trong […]

Chi tiết