Hoài Ân: Gương thanh niên phát triển kinh tế từ nguồn vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội.

Trong những năm qua, phong trào khởi nghiệp, lập thân, lập nghiệp được triển khai thực hiện rộng khắp tại Hoài Ân. Từ đó đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến làm kinh tế giỏi, góp phần cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Một trong những điển hình […]

Chi tiết