Đường lối đối ngoại Đại hội XIII với khát vọng phát triển đất nước

Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là kim chỉ nam cho việc triển khai công tác đối ngoại, thể hiện mạnh mẽ tính kế thừa và tinh thần đổi mới tư duy, phù hợp với thực tiễn, cũng như với với thế và lực mới của đất nước.   Tháng 2/2021 […]

Chi tiết

Vẫn cố tình xuyên tạc chính sách đối ngoại của Việt Nam

Thời gian gần đây, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam tiếp tục có nhiều hoạt động ngoại giao với các nước trên thế giới, nhất là các nước lớn, các nước láng giềng. Đây là những hoạt động bình thường tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ công tác đối […]

Chi tiết

Không phải “đu dây”, “giữ cân bằng” mà là đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại

Những luận điệu “sợ Trung”, “lệ thuộc Trung”, “tâm thức nô lệ” lại rộn ràng trên mạng xã hội, trong đó phải kể đến bài viết “Giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, Việt Nam giữ cân bằng được bao lâu?” của Trường Sơn đăng trên RFA Tiếng Việt và Thông luận ngày 17/10/2023 và bài […]

Chi tiết

Những thanh âm lạc lõng ngược dòng chảy lớn của dân tộc

Việc nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ là sự nhất quán chủ trương ngoại giao của Việt Nam: Trở thành bạn bè tốt, đối tác tin cậy của tất cả các nước thế giới, thành viên trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ […]

Chi tiết

Doanh nhân trẻ Bình Định – Champasak bắt nhịp kết nối

         Sáng 6/4/2023, trong khuôn khổ các hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định sang thăm và làm việc tại tỉnh Champasak, đại diện Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định cùng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Champasak tổ chức thành công Hội nghị Trao đổi kinh nghiệm […]

Chi tiết