LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 30/3 ĐẾN NGÀY 05/4/2020

TT NGÀY, THỨ NỘI DUNG CÔNG TÁC ĐỒNG CHÍ ĐƯỢC
PHÂN CÔNG
GHI CHÚ
1 30/3/2020 (thứ 2) Sáng:
– 9h00: Dự họp tại Hội Chữ Thập đỏ – Đ/c Nguyên
Chiều:
2 31/3/2020 (thứ 3) Sáng :
Chiều:
– 14h00: Làm việc về việc sắp xếp theo 212 – TT, Dũng, T.Trung
3 01/4/2020 (thứ 4) Sáng:
– 7h30: Hội ý Chi ủy – Chi ủy
Chiều:
4 02/4/2020 (thứ 5) Sáng:
Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương
Chiều:
Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương
5 03/4/2020 (thứ 6) Sáng:
– 07h30: Họp chi bộ – Đảng viên
– 09h30: Họp cơ quan – TT, CBCQ
Chiều:
6 04/4/2020 (thứ 7) Sáng:
 
 
Chiều:
 
7 05/4/2020
(Chủ nhật)
Sáng:
Chiều:

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 23/3 ĐẾN NGÀY 29/3/2020

TT NGÀY, THỨ NỘI DUNG CÔNG TÁC ĐỒNG CHÍ ĐƯỢC PHÂN CÔNG GHI CHÚ 1 23/3/2020 (thứ 2) Sáng: – 5h00: Đi công tác tại Vân Canh – Đ/c D.Trung, Phương, T.Thảo, L.xe – 7h00: Đi cơ sở tại phường Quang Trung (01 ngày) – Đ/c Tuyên – 8h00: Dự gia sinh hoạt chi đoàn […]

Chi tiết

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 16/3 ĐẾN NGÀY 22/3/2020

TT NGÀY, THỨ NỘI DUNG CÔNG TÁC ĐỒNG CHÍ ĐƯỢC PHÂN CÔNG GHI CHÚ 1 16/3/2020 (thứ 2) Sáng: – 6h00: Đi cơ sở tại Tây Sơn (01 ngày) – Đ/c D.Trung, Nguyên, N.Thảo, Thiện Chiều: 2 17/3/2020 (thứ 3) Sáng : – 7h30: Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị dành cho […]

Chi tiết

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 09/3 ĐẾN NGÀY 15/3/2020

TT NGÀY, THỨ NỘI DUNG CÔNG TÁC ĐỒNG CHÍ ĐƯỢC PHÂN CÔNG GHI CHÚ 1 09/3/2020 (thứ 2) Sáng: – 06h00: Đi cơ sở tại Phù Cát (02 ngày) – Đ/c Vi – 7h30: Làm việc tại Trường Đại học Quang Trung  – Đ/c D.Trung, Việt, Thiện – 9h00: Làm việc tại Phường Bùi Thị […]

Chi tiết

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 02/3 ĐẾN NGÀY 08/3/2020

TT NGÀY, THỨ NỘI DUNG CÔNG TÁC ĐỒNG CHÍ ĐƯỢC PHÂN CÔNG GHI CHÚ 1 02/3/2020 (thứ 2) Sáng: – 7h15: Chào cờ đầu tháng – TT, CBCQ – Điều hành: Thịnh; – Kéo cờ: Vân, T.Thảo; – Âm thanh: Hưng – 8h00: Thăm các đơn vị Bộ đội Biên phòng – Đ/c Tiên, N.Thảo, […]

Chi tiết

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 24/02 ĐẾN NGÀY 01/3/2020

TT NGÀY, THỨ NỘI DUNG CÔNG TÁC ĐỒNG CHÍ ĐƯỢC PHÂN CÔNG GHI CHÚ 1 24/02/2020 (thứ 2) Sáng: Chiều: – 14h00: Họp thống nhất các nội dung của Bộ Tiêu chí thi đua năm 2020 – TT, Trưởng các Ban, VP 2 25/02/2020 (thứ 3) Sáng : – 5h00: Công tác tại Nhơn Châu  […]

Chi tiết

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 17/02 ĐẾN NGÀY 23/02/2020

TT NGÀY, THỨ NỘI DUNG CÔNG TÁC ĐỒNG CHÍ ĐƯỢC PHÂN CÔNG GHI CHÚ 1 17/02/2020 (thứ 2) Sáng: – 6h00: Kiểm tra theo chương trình thành viên BĐD Ngân hàng CSXH tỉnh – Đ/c Tiên, Đào, L.xe – 8h00: Dự họp tại Văn phòng Tỉnh ủy (1 ngày) – Đ/c Vĩnh Chiều: 2 18/02/2020 […]

Chi tiết

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 10/02 ĐẾN NGÀY 16/02/2020

TT NGÀY, THỨ NỘI DUNG CÔNG TÁC ĐỒNG CHÍ ĐƯỢC PHÂN CÔNG GHI CHÚ 1 10/02/2020 (thứ 2) Sáng: Chiều: – 14h00: Làm việc với Trung tâm hoạt động TTN tỉnh – TT, Đ/c T.Trung, Phương, lãnh đạo Trung tâm 2 11/02/2020 (thứ 3) Sáng : – 8h00: Họp Chi đoàn – ĐVCĐ Chiều: – […]

Chi tiết

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 03/02 ĐẾN NGÀY 09/02/2020

TT NGÀY, THỨ NỘI DUNG CÔNG TÁC ĐỒNG CHÍ ĐƯỢC PHÂN CÔNG GHI CHÚ 1 03/02/2020 (thứ 2) Sáng: – 07h15: Chào cờ – Cán bộ cơ quan – Điều hành: Đ/c Việt – Kéo cờ: Đ/c Tuyên, Vi – Âm thanh: Đ/c Thiện, TTHĐTN – 07h30: Họp Chi bộ – Đảng viên – 8h00: […]

Chi tiết

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 20/01 ĐẾN NGÀY 02/02/2020

TT NGÀY, THỨ NỘI DUNG CÔNG TÁC ĐỒNG CHÍ ĐƯỢC PHÂN CÔNG GHI CHÚ 1 20/01/2020 (thứ 2) Sáng: – 6h00: Kiểm tra công tác giao quân tại Hoài Nhơn – Đ/c Tiên – 06h30: Tham gia đoàn thăm chúc Tết của HĐND tỉnh – Đ/c A.Thảo, Dũng – 7h00: Tham gia đoàn thăm chúc […]

Chi tiết