Tuổi trẻ An Lão hướng về Đại hội: Hội nghị triển khai 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 và 4 bài học Lý luận chính trị dành cho Đoàn viên

Chào mừng Đại hội Đảng Hoạt động cơ sở Hoạt động Đoàn Hoạt động Đội Hoạt động Hội Hội LH Thanh niên Mỗi ngày 1 tin tốt mỗi tuần 1 câu chuyện đẹp

Nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho đoàn viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Sáng ngày 02/10/2020, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tổ chức Hội nghị triển khai 02 tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 và 4 bài học lý luận chính trị sửa đổi dành cho Đoàn viên thanh niên, tham dự Hội nghị có các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Huyện Đoàn, Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở đoàn trực thuộc và các đồng chí cán bộ Đoàn tại các chi đoàn,  300  ĐVTN trong toàn huyện ; đồng chí Phan Minh Đạt – Phó Bí thư Huyện đoàn chủ trì Hội nghị.

Thông qua hội nghị đã truyền tải được những nội dung cốt lõi và cơ bản của 02 chuyên đề và  4 bài học lý luận chính trị sửa đổi về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Thanh Khuê – Huyện đoàn An Lão

Trả lời