Cán bộ, chiến sĩ, ĐVTN Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tham gia đối thoại với lãnh đạo, chỉ huy

Hoạt động cơ sở

Vừa qua cán bộ, chiến sĩ, ĐVTN các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã tham gia đối thoại với thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trong đợt đối thoại lần này, đại diện thủ trưởng BCHQS tỉnh, thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn tại cơ quan Bộ Chỉ huy đã trực tiếp đến và tham gia đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ, ĐVTN các đơn vị Đại đội Công binh và Ban CHQS các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát.

Trên tinh thần thẳng thắn, khách quan, dân chủ và cởi mở, hầu hết các ý kiến của cán bộ, chiến sĩ, ĐVTN đã ghi nhận tình cảm, tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh; đặc biệt là thủ trưởng BCHQS tỉnh đã luôn quan tâm, tạo nhiều điệu kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ, ĐVTN được học tập, rèn luyện và cống hiến; an tâm trong công tác, gắn bó xây dựng đơn vị. Đồng thời các quân nhân đã bày tỏ tâm tư nguyện vọng của mình, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, xoay quanh các nội dung quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, kinh tế đời sống và các chế độ tiêu chuẩn, chế độ chính sách… Những ý kiến đã được lãnh đạo BCHQS tỉnh tiếp thu và trực tiếp giải trình cặn kẽ; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tập trung xem xét, giải quyết những vướn mắc của quân nhân, nhằm bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của cán bộ, chiến sĩ và ĐVTN.

Trực tiếp tham gia đối thoại với cán bộ, chiến sĩ và ĐVTN các cơ quan, đơn vị; Đồng chí Đại tá Nguyễn Minh Hiến – UVBTV Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chính ủy BCHQS tỉnh đã thay mặt cho thủ trưởng BCHQS tỉnh tiếp thu các ý kiến của các quân nhân; qua đó thủ trưởng yêu cầu mọi cán bộ, chiến sĩ, ĐVTN phải tự giác, gương mẫu trong việc chấp hành và thực hiện đúng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; nghiêm túc thực hiện các chỉ thị, quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và BCHQS tỉnh; thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức người quân nhân cách mạng để luôn xứng đáng với hình ảnh tốt đẹp của người chiến sĩ “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới được Đảng, Chính quyền và nhân dân địa phương tin yêu./.

Đại úy Lâm Phú Phong – Trợ lý Thanh niên/BCHQS tỉnh

Trả lời