Chương trình tập huấn trực tuyến Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp cho cán bộ Đoàn, Hội

Hoạt động Hội Tin tức 2017
?

Sáng ngày 29/3, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức Chương trình tập huấn trực tuyến Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp cho cán bộ Đoàn, Hội cấp tỉnh, cấp huyện. 

Tại điểm cầu (cấp tỉnh) Bình Định, đồng chí Lương Đình Tiên – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị, dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Bí thư Thành đoàn và các Đoàn trực thuộc và các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam các phường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. Đồng thời, tại điểm cầu cấp huyện các huyện, thị tham gia Chương trình tập huấn trực tuyến Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp cho cán bộ Đoàn, Hội tại địa phương mình.

Tại buổi tập huấn các đại biểu đã được nghe giới thiệu về hệ thống Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; trao đổi chi tiết về Kế hoạch số 532-KH/TWĐTN-ĐKTHTN của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về “tổ chức Chương trình Thanh niên Khởi nghiệp giai đoạn 2016-2021” và Đề án “Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp giai đoạn 2016-2019” của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; giới thiệu và hướng dẫn chi tiết về bộ công cụ tập huấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Theo đó, ngày 06/4/2018 Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sẽ tổ chức đối thoại trực tuyến đồng thời giải đáp các câu hỏi của cán bộ Đoàn, Hội của các địa phương và trao đổi trực tiếp giữa cán bộ Đoàn, Hội tại các điểm cầu địa phương và các chuyên gia tại điểm cầu Trung ương. Đồng thời, ngày 12/4/2018 Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sẽ tổng kết và đánh giá kết quả của chương trình tập huấn và nắm bắt được nhu cầu, chất lượng của cán bộ Đoàn, Hội trong quá trình tập huấn và công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Kim Nhung – Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh đoàn

Trả lời