Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phù Mỹ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Tin tức 2017
Sáng ngày 29/6/2017 tại Hội trường UBND huyện Phù Mỹ, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phù Mỹ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã tiến hành phiên thứ II. Đồng chí Lương Đình Tiên – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn và đồng chí Lương Thị Thu Hiền – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phù Mỹ đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.
Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 – 2017 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2022. Trong nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ Phù Mỹ đã triển khai nhiều phong trào, hoạt động cụ thể, thiết thực, đảm bảo theo định hướng của Tỉnh đoàn, phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương, tạo ra môi trường giáo dục, rèn luyện thực tiễn, bổ ích cho thanh niên với những kết quả nổi bật như: 100% cơ sở đoàn đã tổ chức học tập, quán triệt chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thực hiện 620 công trình, phần việc thanh niên; hỗ trợ 100% hộ thanh niên nghèo; phối hợp giới thiệu và giải quyết việc làm cho hơn 20.433 đoàn viên, thanh niên; cảm hóa 249 thanh niên chậm tiến trở nên tiến bộ; thu hút hơn 70.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện; phát triển 14.393 đoàn viên mới; giới thiệu 1.443 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Phù Mỹ Tiên phong – Gương mẫu – Đoàn kết – Sáng tạo”, tuổi trẻ Phù Mỹ sẽ tiếp tục xung kích, tình nguyện, học tập rèn luyện để trưởng thành, phát triển, xây dựng quê hương giàu mạnh thông qua việc thực hiện các phong trào hành động cách mạng cụ thể, thiết thực.

Đại hội đã tham luận sôi nổi về phong trào thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; vai trò của đoàn, thanh niên trong việc quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn ủy thác; công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên; giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên; công tác bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú trong học sinh cho Đảng xem xét, kết nạp…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lương Đình Tiên – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn đã biểu dương những thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của huyện nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh tổ chức đoàn cần thể hiện rõ hơn nữa vai trò trong thời kỳ mới; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đa dạng hóa các hoạt động trong đoàn viên, thanh niên; nâng cao công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên…

Đại hội đã bầu 32 đồng chí vào Ban Chấp hành, 09 đồng chí vào Ban Thường vụ, đồng chí Nguyễn Thị Thu Phương được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện đoàn Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đại hội cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện đoàn gồm 5 đồng chí.
 


Ban Chấp hành Huyện đoàn Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt Đại hội

Đại hội cũng thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII với những góp ý sâu sắc, tâm huyết, thể hiện được vai trò của tuổi trẻ. Đại hội đã biểu quyết thống nhất về Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 (trong đó có 01 đại biểu đương nhiên, 18 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết).
 

Đ/c Lương Đình Tiên – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn tặng cờ đơn vị 5 năm liền
đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc cho Huyện đoàn

Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp vào lúc 11h30 cùng ngày. Ban Chấp hành Khóa XVIII đã khẳng định sẽ đoàn kết, nỗ lực để công tác Đoàn và phong trào thanh niên huyện Phù Mỹ nhiệm kỳ 2017 – 2022 ngày càng phát triển.

Trả lời