Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã An Nhơn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Tin tức 2017
Trong 02 ngày 27, 28/7/2017 tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã An Nhơn đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã An Nhơn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 với sự tham gia của 196 đại biểu đại diện cho hơn 8.000 ĐVTN trên địa bàn thị xã.
Đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội có: đồng chí Đoàn Văn Phi – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã An Nhơn; đồng chí Nguyễn Xuân Vĩnh – Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí Thư Tỉnh đoàn.

Đại hội đã thông qua báo cáo tóm tắt kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của thị xã nhiệm kỳ 2012 – 2017 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2022. Trong 5 năm qua, tuổi trẻ thị xã An Nhơn đã triển khai nhiều phong trào, hoạt động cụ thể, thiết thực, đảm bảo theo định hướng của Tỉnh đoàn, phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương, tạo ra môi trường giáo dục, rèn luyện thực tiễn, bổ ích cho thanh niên với những kết quả nổi bật như: triển khai sâu rộng, có hiệu quả các đợt sinh hoạt chính trị, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức nhiều chuyến du khảo về nguồn trong và ngoài tỉnh; xây dựng nhiều mô hình “Học tập và làm theo lời Bác”, qua đó đã tôn vinh 59 tập thể và  576 cá nhân điển hình tiên tiến làm theo lời Bác; tổ chức 218 buổi tuyên truyền, giáo dục phát luật; giúp đỡ cảm hóa 167 thanh thiếu niên chậm tiến trở nên tiến bộ. Thông qua các phong trào, hoạt động cụ thể đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng ý thức, trách nhiệm công dân và hình thành lối sống đẹp, sống có lý tưởng trong thanh thiếu nhi. Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn được triển khai đều khắp ở cơ sở và mang lại hiệu quả thiết thực như: triển khai thực hiện tốt các công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu là công trình “Đường vào Khu căn cứ Cách mạng An Trường”, phong trào “Thanh niên nông thôn thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” được phát động sâu rộng, nhiều thanh niên đã tiếp cận được nguồn vốn vay giải quyết việc làm của Trung ương Đoàn và Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều mô hình làm kinh tế, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng; trao tặng 213 xe đạp cho ĐVTN, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; 1.854 học sinh được hỗ trợ học bổng với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng; tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm, cung cấp thông tin đào tạo nghề cho hơn 5.000 lượt ĐVTN, qua đó đã có 1.751 ĐVTN được giải quyết việc làm, hơn 500 ĐVTN được dạy nghề; 35.219 lượt ĐVTN được tư vấn hướng nghiệp, chọn nghề phù hợp… Qua các phong trào, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm có hiệu quả, nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Nhiệm kỳ qua, toàn đoàn đã có 616 đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, chiếm 72% đảng viên mới kết nạp của toàn Đảng bộ thị xã.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Vĩnh – Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí Thư Tỉnh đoàn đã biểu dương những thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của thị xã nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng đề nghị Ban Chấp hành khóa mới cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí của thanh niên và tổ chức Đoàn trong thời kỳ mới; luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn gương mẫu, là tấm gương để thanh thiếu nhi học tập và noi theo; tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của các cơ sở Đoàn thông qua việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, đổi mới nội dung phương thức hoạt động của cơ sở Đoàn; tập trung đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả hơn nữa 3 phong trào hành động cách mạng và 3 chương trình đồng hành với thanh thiếu nhi, tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và góp phần phát triển toàn diện cho thanh niên.
 


Các đại biểu tham gia bỏ phiếu tại Đại hội
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Thị đoàn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 32 đồng chí. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Thị đoàn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017 – 2022, đ/c Lê Anh Kiệt được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Thị đoàn, đ/c Thái Anh Văn được bầu tiếp tục giữ chức vụ Phó Bí thư. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên gồm 16 đồng chí.
 

Ban Chấp hành Thị đoàn nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết – Sáng tạo – Xung kích – Hội  nhập”, các cấp bộ Đoàn trên toàn thị xã sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức, hiệu quả hoạt động của Đoàn; triển khai đa dạng các phong trào hành động cách mạng nhằm phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước và hội nhập quốc tế.

Trả lời