Diễn đàn trẻ em huyện Tây Sơn năm 2019

Hoạt động Đoàn Hoạt động Đội

Ngày 24/6/2019; Huyện đoàn, Phòng LĐTB&XH, Phòng GD&ĐT huyện Tây Sơn phối hợp tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2019 với chủ đề “Trẻ em với vấn đề phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em”.
Diễn đàn với sự tham gia của các em đội viên, học sinh các trường: THCS Võ Xán, THCS Mai Xuân Thưởng, THCS Bùi Thị Xuân, THCS Bình Thành. Các đội tham gia bằng hình thức trình bày tiểu phẩm trong đó nội dung tập trung vào: thực trạng, nguyên nhân của vấn nạn “Bạo lực, xâm hại trẻ em” từ đó đưa ra các ý kiến, kiến nghị đến các cấp chính quyền, và những thông điệp đến toàn xã hội. Giải nhất của diễn đàn được trao cho đội trường THCS Mai Xuân Thưởng.
Qua diễn đàn trẻ em năm 2019, các em đã được công khai bày tỏ ý kiến, nhu cầu cần được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục; chia sẻ ước mơ, suy nghĩ của mình với lãnh đạo huyện và các cơ quan, tổ chức liên quan. Đồng thời, diễn đàn cũng đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong việc thực hiện các chính sách bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của các cấp chính quyền, đoàn thể, nhà trường và toàn xã hội.

Hoàn Long

Trả lời