Đoàn Khối các cơ quan tỉnh: Sinh hoạt chủ điểm tháng 6 – Giới thiệu sách về Bác Hồ

Hoạt động cơ sở Hoạt động Đoàn

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, sáng ngày 18/6/2022, Chi đoàn trường Chính trị tỉnh đã chủ trì phối hợp với Chi đoàn Sở Y tế, Chi đoàn Viện KHKT NN Duyên hải Nam Trung bộ, Chi đoàn Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Chi đoàn Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp, Chi đoàn Bảo hiểm xã hội, Chi đoàn Phòng Cảnh sát kinh tế (Đoàn Thanh niên Công an tỉnh) tổ chức Sinh hoạt chủ điểm tháng 6 – Giới thiệu cuốn sách  “Tấm gương Bác – Ngọc quý của mọi nhà” do TS. Nguyễn Văn Khoan sưu tầm, nhà xuất bản Thông tin và truyền thông phát hành năm 2019.

Đây là cuốn sách đã được tập hợp các bài viết, lời kể của các nhân chứng, những kỷ niệm sâu sắc về Bác Hồ. Những bài viết được viết ngắn gọn, nội dung súc tích, dễ đọc, dễ nhớ, phản ánh tình cảm gắn bó của Bác Hồ với bộ đội, cán bộ, nhân dân. Mối quan hệ mật thiết và các ứng xử linh hoạt, có tình có lý của Bác Hồ với mọi người qua những câu chuyện bình thường, cụ thể trong đời sống hàng ngày đã được thuật lại một cách tự nhiên đến xúc động lòng người. Điều đặc biệt của tác phẩm đó là giá trị giáo dục to lớn xuyên suốt các bài viết từ đầu đến cuối, qua từng bài  làm cho người đọc tiếp nhận một cách dễ dàng mà sâu sắc, lâu dài, mãi mãi.

Tại buổi sinh hoạt, các đơn vị cũng đã tổ chức chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên; tổ chức các trò chơi  tập thể với sự tham gia của đoàn viên của 07 đơn vị. Đây là giải pháp  cụ thể nhằm đổi mới cách thức sinh hoạt chi đoàn, qua đó nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn tại các cơ sở đoàn trong Khối.

Hoa Mận

Trả lời