Đoàn Khối các cơ quan tỉnh triển khai “Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân”

Gương, Mô hình tiêu biểu Hoạt động Đoàn Mỗi ngày 1 tin tốt

Ngày 12/10/2019, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã triển khai thực hiện “Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân” tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Định.
Trong ngày ra quân, các đoàn viên của Chi đoàn BHXH tỉnh đã tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân và doanh nghiệp tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính; đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải quyết các hồ sơ; hướng dẫn quy trình, giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tham gia BHXH, BHYT của người dân.
Cụ thể, đoàn viên đã hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục, hồ sơ xác nhận quá trình đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); trả sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân đăng ký cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT; tư vấn cho người dân về nội dung chế độ chính sách BHXH, BHYT và các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH tỉnh theo quy định.
Đây là một hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đội ngũ đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong tham gia cải cách thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị.
Hoa Mận – Đoàn Khối các cơ quan tỉnh

Trả lời