Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức chương trình tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2021

Hoạt động cơ sở Hoạt động Đoàn

Thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; hưởng ứng chương trình trồng 01 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động, ngày 21/02/2021, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức chương trình Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2021 tại xã Phước Thắng và xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước. Tại chương trình, Đoàn viên thanh niên trong Khối đã thực hiện trồng 200 cây xanh tại các điểm trường của xã Phước Hiệp, thực hiện công trình “Vườn cây thanh niên” trồng 50 cây ăn trái tại trường mẫu giáo xã Phước Thắng.

Đây là một hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa của Tết trồng cây, vai trò và tầm quan trọng của việc trồng cây đối với công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong Khối tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; tạo cảnh quan, môi trường sống trong lành, nâng cao thể chất và đời sống tinh thần cho con người.

Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh

Trả lời