Đoàn thanh niên Công an tỉnh tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và triển khai 02 chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2020

Hoạt động cơ sở Hoạt động Đoàn Mỗi ngày 1 tin tốt

Vừa qua, Đoàn thanh niên Công an tỉnh tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ đoàn đã góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, ĐH lần thứ XIII của Đảng và triển khai 02 chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2020 dành cho cán bộ đoàn và ĐVTN trong lực lượng.

Các ý kiến góp ý thể hiện tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên đối với Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; qua đó góp phần thể hiện tiếng nói của tuổi trẻ Công an tỉnh trong việc tham gia xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp.

Tại Hội nghị , đồng chí Phamj Hồng Vũ- Bí thư Đoàn TN Công an tỉnh cũng đã triển khai các nội dung cốt yếu của 02 chuyên đề năm 2020 về học tập và làm theo tư tưởng , đạo  đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với 6 điều Bác dạy lực lượng CAND.

                                                                                                    Đoàn Thanh niên Công an tỉnh

Trả lời