Đoàn Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn tổ chức Hội nghị kéo dài nhiệm kỳ 2017 – 2022

Hoạt động cơ sở

Chiều ngày 30/8/2019, Đoàn Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn đã tổ chức Hội nghị kéo dài nhiệm kỳ 2017-2022 nhằm sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội giai đoạn 2017 – 2019 và bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2019 – 2022.
Tại Hội nghị, đại biểu đã được nghe, thảo luận và góp ý vào dự thảo báo cáo sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2017-2019; bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2019 – 2022; đồng thời thảo luận các vấn đề mà đoàn viên thanh niên quan tâm như: công tác tuyên truyền giáo dục; Kết quả triển khai các phong trào hành động cách mạng; công tác phối kết hợp với các phòng, ban, hội, đoàn thể tại cơ quan trong tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động nhân đạo – từ thiện; công tác phát triển Đảng từ lực lượng đoàn viên ưu tú…
Hội nghị đã thống nhất thông qua Nghị quyết giai đoạn 2019 – 2022 với mục tiêu xây dựng cơ sở Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng xứng đáng là đội quân tiên phong tin cậy của Đảng; Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng lối sống lành mạnh ở mỗi đoàn viên, có ý thức tự lực, tư cường, khắc phục những khó khăn và xung phong, đi đầu trong các hoạt động của đơn vị. Thực hiện tốt các phong trào Đoàn nhiệm kỳ 2019-2022; tích cực học tập, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; Phấn đấu trong giai đoạn 2019-2022 tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 1000 đối tượng chính sách, gia đình neo đơn, khó khăn trong địa bàn thành phố và các huyện miền núi, hải đảo… Nhận đỡ đầu 01 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố…
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Lương Hải – Phó Bí thư Thành đoàn ghi nhận và biểu dương những kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2017-2019 mà Đoàn Trung tâm y tế thành phố đã đạt được, nhấn mạnh những nhiệm vụ mà Đoàn Trung tâm y tế thành phố phải thực hiện trong giai đoạn 2019-2022. Đồng thời, bày tỏ kỳ vọng trong thời gian tới Ban Chấp hành Đoàn Trung tâm Y tế thành phố tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những khó khăn, hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2019-2022.

VĂN HÒA – THÀNH ĐOÀN QUY NHƠN

Trả lời