Đồng chí Hồ Quốc Dũng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XX

Chào mừng Đại hội Đảng

Tiếp tục chương trình làm việc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, sáng 16.10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất.

Theo đó, có 13 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX. Đồng chí Hồ Quốc Dũng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Lê Kim Toàn, Nguyễn Phi Long được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX gồm 10 đồng chí; đồng chí Trần Văn Thọ được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX đã bầu các đồng chí Trần Hóa và Phạm Ngọc Thanh giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo Báo Bình Định

Trả lời