Hoài Ân: Kiểm tra việc triển khai chương trình Công tác Đội trường học và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2019 – 2020

Hoạt động cơ sở Hoạt động Đoàn Hoạt động Đội Hoạt động Hội Hội LH Thanh niên

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2019 – 2020; nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2019 – 2020, từ ngày 01 – 10/7/2020, Ban Thường vụ Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện và Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện đã thành lập tổ kiểm tra tiến hành kiểm tra công tác Đoàn – Hội –  Đội trường học và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019-2020.

Đối với các Liên đội trường học trên địa bàn huyện, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra theo cụm tại các điểm trường: TH Ân Tường Tây, TH Ân Hảo Tây, THCS Ân Tường Đông, THCS Ân Hảo Đông. Do ảnh hưởng dịch Covid – 19 nên nội dung kiểm tra năm học 2019 – 2020 khác với mọi năm, không kiểm tra các hoạt động tập thể ngoài trời, tập trung vào các nội dung: Việc triển khai Chương trình Rèn luyện đội viên sửa đổi tại các liên đội và triển khai Ngày hội công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên; Công tác tham mưu, phối hợp để triển khai chương trình công tác; Kế hoạch tổ chức các hoạt động cấp Liên đội và tham gia cấp huyện; hồ sơ, sổ sách công tác Đội và việc thu, chi, quản lý quỹ Đội tại các Liên đội.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra ghi nhận kết quả các Liên đội đã làm được để hoàn thành cơ bản chương trình năm học đã đề ra. Đa số các Liên đội xây dựng kế hoạch và các loại hồ sơ theo quy định; chỉ đạo Liên đội tổ chức đầy đủ các hoạt động theo chủ điểm, chủ đề năm học và theo các tiêu chí quy định của bảng điểm công nhận danh hiệu “Liên đội xuất sắc”. Một số Liên đội đã đầu tư tổ chức một số mô hình hoạt động mới, sáng tạo góp phần giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Tiêu biểu: THCS Ân Tín, THCS Ân Hảo Đông, THCS Ân Thạnh, TH Ân Hảo Tây, TH Ân Hữu… Công tác nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, vòng tay bè bạn, phong trào “Kế hoạch nhỏ”, “Lì xì heo đất”, “Vì bạn”… được các liên đội tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.Triển khai và tham gia tốt các cuộc thi do các cấp tổ chức. Sau khi kết thúc đợt kiểm tra, Hội đồng Đội huyện sẽ họp bình xét thi đua đối với các Liên đội.

Đối với công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên trường học, Ban Thường vụ Huyện đoàn tiến hành kiểm tra trực tiếp thông qua các báo cáo bằng văn bản: báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 có minh chứng qua các hoạt động thực tiến; các loại hồ sơ sổ sách Đoàn, Hội, sổ thu chi các quỹ; việc thực hiện chương trình quản lý đoàn viên qua mạng. Qua kiểm tra, các đơn vị đều đảm bảo hồ sơ sổ sách đầy đủ, tham gia tốt các phong trào do cấp trên phát động, thực hiện tốt chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 – 2022, phong trào “Học sinh 3 tốt”, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, tổ chức tốt các chương trình về nguồn, đền ơn đáp nghĩa, thắp nến tri ân và phong trào thanh niên tình nguyện…

Cao Thị Hận – Huyện đoàn Hoài Ân

Trả lời