Hoài Ân: Sôi nổi Chiến dịch Hoa phượng đỏ

Hoạt động cơ sở Hoạt động Đoàn

Nằm trong chuỗi hoạt động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020. Từ đầu tháng 7 đến năm, Chiến dịch Hoa phượng đỏ đã được triển khai sâu rộng, quy mô trên toàn huyện với 4 đội hình thu hút hơn 200 đoàn viên, thanh niên của 4 trường THPT tham gia.

Xác định đây là một trong những Chiến dịch trọng tâm của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020. Vì vậy, ngay từ đầu Ban Thường vụ Huyện đoàn Hoài Ân đã tập trung triển khai thực hiện theo 4 nhóm nội dung. Trong đó, các đơn vị thực hiện hoạt động bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh; tích cực tuyên truyền và xây dựng nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa trong học sinh, nâng cao ý thức của đoàn viên thanh niên khi tham gia giao thông. Các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 73 Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7; thăm hỏi, động viên, chăm sóc, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, gia đình chính sách, có công với cách mạng, người già neo đơn và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn… cũng được chú trọng thực hiện.

Cũng trong thời gian thực hiện Chiến dịch Hoa phượng đỏ, lãnh đạo Huyện đoàn Hoài Ân cùng với các đoàn viên thanh niên trong đội tình nguyện chiến dịch Hoa phượng đỏ của trường THPT Trần Quang Diệu đã đến thăm và tặng quà gia đình chính sách tại xã Ân Tường Tây.

Long Thắng – Huyện đoàn Hoài Ân

Trả lời