Hoài Nhơn: Truyền thông kỹ năng phòng chống bạo lực, xâm hại ở trẻ em và phòng, chống ma túy trong học đường năm 2020

Hoạt động cơ sở Hoạt động Đoàn Hoạt động Đội

Trong ngày 17/07/2020, Thị đoàn phối hợp với Hội đồng đội Thị xã Hoài Nhơn tổ chức Truyền thông kỹ năng phòng chống bạo lực, xâm hại ở trẻ em và phòng, chống ma túy trong học đường năm 2020 tại UBND xã Hoài Châu Bắc và trường THCS Bồng Sơn cho gần 1.000 em học sinh, đoàn viên thanh niên.

Tại Chương trình, các học sinh đã được giới thiệu các kiến thức cơ bản về tác hại của ma túy và cách phòng, chống, ma túy. Ngoài ra, các em còn được tổ chức thực hành về hoạt động, tuyên truyền phòng, chống tệ nạn mại dâm và xâm hại trẻ em.

Qua đó nhằm truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực của thiếu nhi, học sinh trong việc chủ động bảo vệ bản thân, tham gia phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi xâm hại tình dục trẻ em. Các em sẽ chính là những tuyên truyền viên tích cực trong công tác truyền thông, cung cấp những kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực và xâm hại trẻ em tới cha mẹ, các thành viên trong gia đình, giáo viên và những người trực tiếp tiếp xúc với trẻ em.

Ngọc Hoan

Trả lời