Hội nghị Ủy ban Hội lần thứ 12, khóa VI, nhiệm kỳ 2014 – 2019

Đại hội Hội LHTN Hoạt động Hội Hội LH Thanh niên

Chiều ngày 16/9/2019, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị Ủy ban Hội lần thứ 12, khóa VI, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Hội nghị đã nghe báo cáo lần cuối công tác chuẩn bị các nội dung trình Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Định lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Vĩnh – UV BCH Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, anh Lương Đình Tiên – Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cùng các anh chị Thường trực Hội, Ủy viên Ủy ban Hội, Ủy viên Ban Kiểm tra Hội LHTN Việt Nam tỉnh.

Hội nghị đã thông qua Dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Định lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Đề án nhân sự Ủy ban Hội, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra, nhân sự chủ chốt Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Định khóa VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Đề án Nhân sự Đoàn đại biểu tỉnh Bình Định dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Dự thảo Báo cáo kiểm điểm Ủy ban Hội LHTN Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2014 – 2019; Chương trình, Nội quy Đại hội.

Theo đó Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Định lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 sẽ diễn ra trong 02 ngày 26, 27/9/2019 tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh với sự tham dự của 250 đại biểu đại diện cho 283.227 hội viên, thanh niên toàn tỉnh.

BAN PHONG TRÀO TỈNH ĐOÀN

Trả lời