Kỳ vọng và tin tưởng

Chào mừng Đại hội Đảng Sự kiện Lịch sử

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX diễn ra trong các ngày 14 – 16/10/2020, với sự tham dự của 350 đại biểu, đại diện cho trên 70.000 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với Đảng bộ và Nhân dân Bình Định.

Tại Đại hội, hành trình 5 năm 2015 – 2020 thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh sẽ được tổng kết, đánh giá một cách đầy đủ và toàn diện cả thành tựu đạt được, những hạn chế, yếu kém cần khắc phục; đồng thời, thông qua những phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu xây dựng và phát triển tỉnh nhà trong 5 năm 2020 – 2025 và những năm tiếp theo.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức song nhờ xây dựng được khối đoàn kết thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Trung ương Đảng và Chính phủ, sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, 5 năm qua tỉnh ta đã đạt được kết quả rất quan trọng.

Đó là: Kinh tế tăng trưởng khá, quy mô kinh tế không ngừng mở rộng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp, dịch vụ; sản xuất nông nghiệp phát triển khá toàn diện và đạt mức tăng trưởng cao; thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra; kết cấu hạ tầng KT-XH được tập trung đầu tư, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của tỉnh; bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc; các hoạt động giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, văn hóa – thể thao, thông tin – truyền thông, chăm sóc sức khỏe nhân dân… có nhiều tiến bộ. An sinh xã hội cơ bản được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng được củng cố; an ninh chính trị được giữ vững; trật tự an toàn xã hội cơ bản đảm bảo. Công tác xây dựng hệ thống chính trị đạt được kết quả tích cực.

Có thể nói, Bình Định đã và đang từng bước tiến vững chắc và toàn diện. Đây là những tiền đề rất cơ bản để tỉnh ta bước vào một thời kỳ phát triển mới, có bước đột phá mạnh mẽ hơn trong những năm tiếp theo với mục tiêu nằm trong tốp dẫn đầu của các địa phương trong khu vực miền Trung với tầm nhìn xa hơn, mục tiêu to lớn hơn mang khát vọng vươn lên của cả tỉnh Bình Định.

Để tiến tới Đại hội lần thứ XX, thời gian qua, công tác chuẩn bị các nội dung của Đại hội đã được thực hiện hết sức bài bản, nghiêm túc, công phu, khoa học theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Đảng bộ đã huy động được rất nhiều trí tuệ và tâm huyết của đông đảo cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, người Bình Định ở trong và ngoài nước… tham gia đóng góp vào nội dung các văn kiện của Đại hội. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị nhân sự đại hội bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX cũng đã được thực hiện hết sức nghiêm túc, trên tinh thần phát huy dân chủ và đảm bảo đúng tiêu chuẩn, cơ cấu theo quy định của Đảng.

Hướng về Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ tỉnh, chúng ta kỳ vọng và tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị công phu, tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, đổi mới sáng tạo… Đại hội sẽ thành công tốt đẹp, mở ra một trang sử mới cho Đảng bộ, một chặng đường phát triển mới cho quê hương Bình Định với mục tiêu “phát triển tỉnh Bình Định nhanh, toàn diện và bền vững”.

Theo Báo Bình Định

Trả lời