LAN TỎA TINH THẦN KHỞI NGHIỆP TRONG SINH VIÊN

Khoa học và Công nghệ Khời nghiệp, lập nghiệp Tài năng trẻ

Với mục tiêu góp phần triển khai phong trào“Sáng tạo trẻ”, đề án hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp nhằm lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên.Trang bị kiến thức tổng quan về quá trình startup cho sinh viên, giúp sinh viên cụ thể hóa ý tưởng khởi nghiệp trong thực tiễn. Chia sẻ những câu chuyện thực tế; huấn luyện cho sinh viên có những kiến thức thực tế về khởi nghiệp.Giúp sinh viên đánh giá được cơ hội thị trường của sản phẩm/dịch vụ khởi nghiệp; chuẩn bị các bước để vận hành hiệu quả dự án khởi nghiệp của mình.Thiết lập được mối quan hệ với cộng đồng khởi nghiệp.

Với sự tài trợ của Công ty Cổ phần phát triển công nghệ Vintech, tuổi trẻ Trường Đại học Quy Nhơn đã tổ chức nhiều chương trình đồng hành cùng sinh viên khởi nghiệp trong thời gian qua như worksop “Từ ý tưởng đến khởi nghiệp”, khóa đào tạo “Tiếng Anh cho khởi nghiệp” đã thu hút đông đảo các bạn sinh viên trong Câu lạc bộ khởi nghiệp của trường, các nhóm dự thi cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp tham gia.
Sau các buổi đào tạo về kiến thức khởi nghiệp cũng như kỹ năng sử dụng tiếng Anh các nhóm sinh viên sẽ tranh tài, thể hiện ý tưởng khởi nghiệp của mình thông qua cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sinh viên lần 3 năm 2019”. Năm nay, với sự tài trợ của Công ty Cổ phần phát triển công nghệ Vintech, hoạt động khởi nghiệp trong nhà trường có nhiều thuận lợi, chất lượng, quy mô cũng được nâng lên rõ rệt.
Theo ThS. Nguyễn Khắc Khanh – Bí thư Đoàn trường “Trong suốt 2 năm qua, nhờ cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp được tổ chức định kỳ mà có nhiều nhóm sinh viên đã phát huy được tố chất, tài năng và sự sáng tạo trong hoạt động khởi nghiệp, nhiều ý tưởng có triển vọng áp dụng trong thực tiễn, nhiều sinh viên thành công và tự tin khi làm việc tại các doanh nghiệp, và cũng nhiều sinh viên đủ khả năng để tự tạo việc làm cho chính mình.

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

Trả lời