HIỆU QUẢ TỪ VIỆC XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐOÀN CƠ SỞ THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG 1+1

Gương, Mô hình tiêu biểu Hoạt động Đoàn

Huyện đoàn Tây Sơn hiện nay có 28 cơ sở Đoàn, trong đó có 213 chi đoàn, 4.079 đoàn viên sinh hoạt thường xuyên. Trong năm 2019, bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Định, Ban Thường vụ Huyện đoàn Tây Sơn đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện, trong đó việc triển khai mô hình 1+1 đã đem lại nhiều kết quả tích cực.
Để thực hiện tốt các nội dung “1+1”, các cơ sở Đoàn trong toàn huyện đã tăng cường công tác quản lý đoàn viên, nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, tọa đàm, các hội thi văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và đặc biệt thông qua website Huyện đoàn, các trang mạng xã hội như: facebook, zalo… đã thông tin kịp thời cho ĐVTN các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 6 bài học lý luận chính trị, nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đặc biệt 100% Đoàn các xã, thị trấn đã phối hợp với Hội cựu chiến binh tổ chức sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm, ngày lễ lớn của Đoàn, của Hội để ôn lại truyền thống và giáo dục chính trự tư tưởng cho thế hệ trẻ. Các cơ sở Đoàn cũng đã chủ động tranh thủ mọi nguồn lực giúp đỡ đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, bằng cách hỗ trợ kinh phí nuôi bò giống, toàn huyện đã trao 15 con bò giống cho 15 thanh niên có hoàn cảnh kháo khăn trên địa bàn huyện với tổng trị giá 150 triệu đồng: Đoàn xã Bình Nghi, Bình Tân, Tây Thuận, Bình Thuận, Bình Hòa, Tây Vinh; phối hợp với các cơ quan chuyên môn như trạm Khuyến nông tỉnh hỗ trợ mô hình chăn nuôi cá chình đồng: Đoàn xã Tây Giang
Các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện đã thực hiện rà soát, củng cố, nắm tình hình tổ chức và hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư, đặc biệt là việc tổ chức sinh hoạt chi đoàn ghép, sinh hoạt đoàn nơi cư trú. Đổi mới hình thức tổ chức sinh hoạt Đoàn như: sinh hoạt theo cụm, thăm quan, tìm về địa chỉ đỏ, tăng cường phối hợp với các chi đoàn trực thuộc, tổ chức giao lưu, kết nghĩa với các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện qua đó tạo mối quan hệ giao lưu, học hỏi, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn địa bàn dân cư như: Đoàn TT Phú Phong – Làng Cam xã Tây Xuân, Đoàn xã Vĩnh An với Đoàn cơ sở Công an huyện, Chi đoàn Quân sự huyện, Đoàn cơ sở Trung tâm y tế huyện…
Hoạt động tổ chức tại cơ sở theo cụm đoàn ngày càng được quan tâm phối hợp chặt chẽ như: Toàn huyện chia thành 02 cụm báo gồm các xã cánh Bắc sông Côn và các xã cánh Nam sông Côn. Công tác phát triển đoàn viên được chỉ đạo, triển khai có hiệu quả ở các cấp bộ Đoàn. Các cơ sở Đoàn đã nắm và thực hiện đúng nội dung quy trình công tác phát triển đoàn viên, số lượng và chất lượng đoàn viên ngày càng được nâng cao. Chú trọng chủ trương “1 + 1” với phương thức cả vợ và chồng đều tham gia tổ chức Đoàn hoặc vận động 1 người bạn ngoài tổ chức tham gia sinh hoạt Đoàn, tiêu biểu như: Đoàn xã Tây Phú, Bình Tường, Tây Bình, Bình Thuận…
Ngay từ đầu năm BCH Đoàn cơ sở đăng ký các hoạt động trong năm với BTV Đảng ủy, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể về các nội dung liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên. Ký kết chương trình phối hợp với các ban, ngành trong công tác giáo dục, bồi dưỡng, chăm lo thanh thiếu nhi như: hoạt động giáo dục pháp luật, sức khỏe vị thành niên, các giải bóng đá, bóng chuyền… Tham mưu thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, đầu năm đến nay các cơ sở đoàn giới thiệu 121 đoàn viên ưu tú cho Đảng và 60 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông qua việc triển khai chủ trương “1+1”, các cơ sở Đoàn trong toàn huyện đã chủ động trong việc triển khai, quán triệt và theo dõi quá trình thực hiện tại đơn vị; hoạt động phong trào tại Đoàn cấp cơ sở ngày càng có chất lượng và hiệu quả thiết thực hơn, gắn với nhu cầu lợi ích chính đáng của thanh niên, đồng thời giải quyết nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị, thể hiện tinh thần xung kích của đoàn viên thanh niên.

Tiếng Tân – Huyện đoàn Tây Sơn

Trả lời