Tỉnh đoàn Bình Định Làm việc với các huyện, thị ủy về công tác cán bộ

Hoạt động Đoàn

Thực hiện Thông báo kết luận số 77-TB/TU ngày 15/01/2021 về ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại biểu làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Công văn số 52-CV/TU ngày 20/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã đăng ký lịch làm việc với huyện, thị ủy.

Sáng ngày 02/3/2021, đoàn công tác của tỉnh gồm có đồng chí Phạm Vĩnh Thái – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Võ Thị Thu Hoà – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân Vận Tỉnh ủy, đồng chí Hà Duy Trung – Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn cùng các đồng chí Phòng Công tác cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các ban chuyên môn Tỉnh đoàn đã làm việc với Huyện ủy An Lão. Tham gia buổi làm việc về phía Huyện ủy An Lão có đồng chí Phạm Văn Nam – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí Thường trực huyện đoàn An Lão.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác được báo cáo về tình hình thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn, tình hình cán bộ tại cơ quan huyện đoàn, báo cáo khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, bố trí công tác cho cán bộ lớn tuổi. Đoàn công tác của tỉnh yêu cầu Huyện ủy quan tâm bố trí công tác cho 02 đồng chí cán bộ huyện đoàn hiện nay đã lớn tuổi; làm việc với các đảng ủy xã về công tác quy hoạch cán bộ đoàn, chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ 2022-2027, tiếp tục tiến hành xây dựng trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi của huyện, tạo điều kiện cho Huyện đoàn về kinh phí hoạt động hè cho thiếu nhị, chỉ đạo Huyện đoàn thực hiện quy hoạch bổ sung nhiệm kỳ 2017 – 2022 cho các đồng chí tại đơn vị và tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy quy hoạch nhân sự cho nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Trong thời gian tới, đoàn công tác của Tỉnh sẽ tiếp tục làm việc với Thị ủy Hoài Nhơn, An Nhơn, Huyện ủy Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Vân Canh.

Phạm Thúy – Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn

Trả lời