TỈNH ĐOÀN KỊP THỜI CHỈ ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ RA QUÂN ỨNG PHÓ VỚI CƠN BÃO SỐ 5

Hoạt động Đoàn Hội LH Thanh niên

Sáng ngày 30/10/2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã kịp thời tổ chức đoàn công tác trực tiếp đến xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước, chỉ đạo tổ chức các hoạt động ra quân chặt dỡ, cắt tỉa các tán cây lớn tại các điểm trường Tiểu học, phát quang các tuyến đường, khu dân cư, hạn chế xảy ra nguy hiểm khi xảy ra gió lớn.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành công văn số 1011-CV/TĐTN-PT, ngày 29/10/2019 về việc chuẩn bị ứng phó cơn bão số 5, theo đó đã chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc chủ động triển khai các hoạt động ứng phó với bão số 5; tổ chức cho các đội thanh niên xung kích ứng trực tại các đập tràn, các tuyến giao thông bị ngập do mưa lũ để hướng dẫn, hỗ trợ việc đi lại của người dân và học sinh bảo đảm an toàn giao thông; tham gia gia cố đảm bảo an toàn các công trình, chèn chống nhà cửa cho nhân dân trước khi mưa, lũ xảy ra.

BAN PHONG TRÀO TỈNH ĐOÀN

 

 

 

Trả lời