Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 và học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024

Gương, Mô hình tiêu biểu Hoạt động Đoàn Hoạt động Hội Hội LH Thanh niên Theo dấu chân Bác

Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2020), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 và học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Tham dự Hội nghị có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Xuân Quang- Khoa Lý luận Chính trị – Luật và Quản lý Nhà nước – Trường Đại học Quy Nhơn; đ/c Lương Đình Tiên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; đ/c Hà Duy Trung, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh đoàn cùng các đồng chí Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn; Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Lãnh đạo Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh.


Hội nghị được tổ chức tại điểm chính tại Hội trường cơ quan Tỉnh đoàn Bình Định và phát trực tiếp đến 276 điểm cầu trên địa bàn toàn tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phát trực tiếp chương trình Hội nghị trên trang facebook Tuoitrebinhdinh, kêu gọi các cơ sở Đoàn chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên theo dõi.
Tại hội nghị các đồng chí được nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Xuân Quang báo cáo chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 dành cho cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên. Đồng chí đã báo cáo 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tu dưỡng đạo đức suốt đời”; “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Ngoài ra cũng nhấn mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài của các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội, các cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên; góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Tại Hội nghị, đồng chí Hà Duy Trung – Phó Bí thư đã định hướng một số nội dung tuyên truyền trong toàn Đoàn nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí đề nghị các cấp đoàn, hội cần làm thật tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên tiếp thu được tốt hơn, nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành một nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, của nền văn hóa và con người Việt Nam.


Cũng tại chương trình hội nghị đồng chí Lương Đình Tiên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh lên triển khai Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024. Theo đó, đồng chí đề nghị Hội LHTN Việt Nam các huyện, thị, thành phố và đơn vị trực thuộc xây dựng Kế hoạch cụ thể để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp vào chương trình hoạt động thực tiễn của các cấp bộ Hội trong toàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024.

 

 

 

 

 

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định

Trả lời